Hệ thống quản lý nghiệp vụ truyền hình WayMedia

Trí Phan

6/10/2020

Hệ thống hỗ trợ quản lý nghiệp vụ truyền hình từ việc sản xuất chương trình, lập lịch phát sóng cho đến khai thác hiệu quả quảng cáo.

WayMedia hỗ trợ người dùng quản lý một cách tổng quát về nghiệp vụ truyền hình từ việc sản xuất chương trình đến khai thác hiệu quả phát sóng. Hệ thống tối ưu về việc quản lý tài chính, quản lý quy trình, hiệu quả khai thác…Tối ưu các bước trong quản lý, thực hiện các nghiệp vụ về truyền hình. Báo cáo, thống kê chi tiết về hiệu quả của khai thác chương trình và nâng cao tính mở rộng của hệ thống.

 

1. AMS – Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý lịch quảng cáo, khung phát sóng, bảng giá và các danh mục như doanh thu, chiết khấu, thông tin khách hàng.

- Dễ dàng tìm kiếm và thống kê công việc.

- Quản lý báo cáo doanh thu theo CPP và RateCard.

- Bám sát qui trình, nghiệp vụ của các Đài truyền hình.

- Tự động hóa trong việc nhập liệu lịch đặt quảng cáo.

- Giảm thiểu tối đa sai sót cho người sử dụng khi thao tác.

- Có thể thiết lập hệ thống quản lý theo từng phân cấp như công ty mẹ, công ty con.

 

2. License – Hệ thống quản lý bản quyền chương trình

Quản lý và báo cáo những chương trình sắp hết hạn, các hợp đồng mua, bán và kiểm soát các chương trình phát sóng bị vi phạm bản quyền.

- Đánh giá các chương trình tiềm năng.

- Thông tin chi tiết về chương trình gốc đã mua và thông tin sản xuất lại.

- Theo dõi trạng thái chương trình mua về, hợp đồng sản xuất hoặc phát sóng.

- Quản lý thông tin bản quyền phát sóng và các hợp đồng mua, bán chương trình.

- Kiểm tra bản quyền của từng chương trình cụ thể.

- Báo cáo các thanh toán, phát sóng, bản quyền, …

- Thống nhất chương trình từ phần mềm Lisence đến phần mềm Booking.

 

3. Planning – Hệ thống quản lý kế hoạch phát sóng

Thiết lập và quản lý khung chương trình từ khâu ra chiến lược tổng quát đến các khung chương trình chi tiết và lịch SB theo theo thời gian.

- Giúp người dùng dễ dàng tạo mới khung chương trình phát sóng.

- Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và sử dụng lại lịch phát.

- Nhắc nhở, cảnh báo khung chương trình sắp kết thúc.

- Thống kê đánh giá theo số liệu của TAM và Infosys+.

- Hệ thống tự tạo ra các control lineup tự động.

 

4. Store – Hệ thống lưu trữ và truyền tải dữ liệu

Quản lý quy trình xét duyệt file, cấp phát mã băng nhằm tối ưu thời gian thực hiện lưu trữ và gom file quảng cáo/ chương tình.

- Quản lý quy trình xét duyệt file, cấp phát mã băng.

- Thực hiện lưu trữ file băng hình.

- Gom file quảng cáo, file chương trình theo lịch phát sóng.

- Tối ưu thời gian thực hiện lưu trữ và gom file quảng cáo.

 

5. Report – Hệ thống báo cáo tổng quát

Phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo. Từ đó, đưa ra báo cáo chi tiết về chương trình từ khâu sản xuất, sở hữu cho đến phát sóng.

- Phân tích, đánh giá về việc khai thác chương trình.

- Đưa ra báo cáo chi tiết về chương trình từ khâu sản xuất, sở hữu cho đến phát sóng.

- Thống kê, đánh giá hiệu quả quảng cáo.

- Báo cáo, đánh giá tổng thể về tài chính theo năm, tháng….

 

way-media
Hệ thống quản lý nghiệp vụ truyền hình - WayMedia

 

WayMedia hiện tại được đánh giá là hệ thống quản lý nghiệp vụ truyền hình uy tín và hiệu quả nhất. Điều này nhờ đến các công cụ quản lý đi sâu vào từng công việc chuyên môn tại nhà đài lẫn quá trình hợp tác quảng cáo với các Agency. Chính vì lẽ đó, WayMedia là lựa chọn ưu tiên của các đài truyền hình lớn như HTV, LDTV, TodayTV, SCTV2,...

 

#waymedia 

Hình Banner Blog Hình Banner Blog
Có thể bạn chưa biết