Từ quản lý
đến báo cáo, thống kê

Hệ thống hỗ trợ quản lý nghiệp vụ truyền hình từ việc sản xuất chương trình, lập lịch phát sóng cho đến khai thác hiệu quả quảng cáo.
Từ quản lý đến báo cáo, thống kê

Sơ đồ hệ thống

Quản lý

Quản lý chi tiết về tài chính, chiết khấu, quy trình và khai thác hiệu quả quảng cáo.

Tối ưu

Tối ưu hóa các bước trong quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về truyền hình.

Báo cáo

Báo cáo chi tiết các danh mục quản lý và mức độ hiệu quả của chương trình.

Thống kê

Thống kê kết quả của chương trình thông qua báo cáo từ việc quản lý danh mục.

WayMedia giải quyết những công việc đặc thù về nghiệp vụ truyền hình một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Quote" Lặp

Phạm Văn Lập

Trưởng phòng - WayMedia

Các phần mềm hệ thống

WayOS

Hệ thống quản lý lịch quảng cáo, khung phát sóng, bảng giá và các danh mục như doanh thu, chiết khấu, thông tin khách hàng.

WayOS

Quản lý và báo cáo những nội dung sắp hết hạn, các hợp đồng mua, bán và kiểm soát các chương trình phát sóng bị vi phạm bản quyền.

WayOS

Thiết lập và quản lý khung chương trình từ khâu ra chiến lược tổng quát đến các khung chương trình chi tiết và lịch SB theo theo thời gian.

WayOS

Quản lý quy trình xét duyệt file, cấp phát mã băng nhằm tối ưu thời gian thực hiện lưu trữ và gom file quảng cáo/ chương tình.

WayOS

Phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo. Từ đó, đưa ra báo cáo chi tiết về chương trình từ khâu sản xuất, sở hữu cho đến phát sóng.

Khách hàng Media

Từ quản lý đến báo cáo, thống kê.