Bảng giá

Nghiệp vụ truyền hình

Bạn là nhà đài, đài truyền hình hoặc Agency.
Bạn đang quan tâm đến việc tối ưu quản lý tài chính,
quy trình và khai thác hiệu quả quảng cáo.

Nghiệp vụ truyền hình

Khách hàng Media

Những câu hỏi thường gặp